Mechové jezírko na Rejvízu
 Umístění

Mechové jezírko na Rejvízu

Velké Mechové jezírko se nachází nedaleko od horské oblasti Rejvíz. Je obklopeno nejvetší oblastí rašenilišť ve Slezsku.

Nadmořská výška blat se pohybuje od 731 do 804 m n.m. Rezervaci tvoří vrchovištní rašeliniště kolem Malého a Velkého mechového jezírka, jehož objem je zhruba dva miliony pět set tisíc krychlových metrů. Jejich vznik se odhaduje na období před šesti až devíti tisíci lety. Celé území leží v mělké pánvi s nepropustným podložím, tvořeným jílovitými sedimenty nasedajícími na devonské horniny.

 

Největší mocnost rašeliny byla naměřena v prostoru Malého mechového jezírka a to 6,60 metrů. Velké mechové jezírko je přístupno naučnou stezkou po haťovém chodníku. Samostatné jezírko je hluboké až 2,90 mpři ploše hladiny 1 692 m2. Podle výzkumu Dr. Roberta Fahla roste v rašeliništi kolem dvě stě druhů rostlin a travin, padesát druhů mechorostů a žije tam na padesát druhů hmyzu. Ze vzácných druhů fauny se v rezervaci vyskytuje žluťásek borůvkový, různé vážky, myšice lesní, zmije bahenní, žáby, mloci atd. Z rostlin můžeme vidět lilii zlatohlavou i cibulkonosnou, vřes, kýchavici, pryskyřník sudetský, havez česnáčkovitou, borovici blatku, břízu pýřitou, lýkovec vonný, rojovník sibiřský a dokonce masožravou rosnatku okrouhlolistou.

Rejvízská jezírka jsou velmi mnoho obestřena bájemi a pověstmi:

O zatopeném hříšném městě Hunohradě, O pastýři Gillovi, O třech růžích, O kolářské paličce, O oslí hlavě a jiné.

Kdo není hříšný, prý i dnes uvidí pod hladinou jezera věž hunohradského kostela.