Dlouhé Stráně
 Umístění

Dlouhé Stráně

Dlouhé stráně disponuje nádržemi s výškovým rozdílem 510,7m.

Horní nádrž se nachází na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výěce 1350 m a má provozní objem 2 580 000 m³ (celkový objem 2 719 750 m³) a zabírá plochu 15,4 ha, s největší hloubkou 26 m.

Dolní nádržleží na říčce Divoká desná v nadmořské výšce 824,7 m a má celkový objem 3 405 000 m³ a plochu 16,3 ha.

Při plném načerpání horní nádrže stoupne její hladina o 21,5 m a hladina dolní nádrže klesne o 22,2 m. Horní nádrž je izolována 18cm vrstvou přírodního asfaltu, který byl dovezen z Albánie– byl totiž potřeba materiál, který bez poškození vydrží rozsah teplot od −30 do +60 ºC. Vedle horní nádrže stojí malá mohyla, která uchovává původní výšku vrcholu hory, která byla jinak seříznuta asi o tři metry.

Hlavním úkolem elektrárny je zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy, pro kterou je nezbytná rovnováha mezi aktuální spotřebou a výkonem dodávaným energetickými zdroji. Několikrát denně tak přechází z čerpadlového do turbínového režimu a naopak. Vlivem nástupu větrných a slunečních elektráren se výrazně zvýšila nestabilita systému Proto v poslední době elektrárna přechází do čerpadlového režimu i během dne, zatímco dříve přecházela do tohoto režimu nejčastěji pouze v noci.